Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:               www.rena-sperky.cz

Společnost:                            Bc. Renáta Svatoňová

Se sídlem:                              Bryksova 774, 19800 Praha 14

IČ:                                         71551395

E-mailová adresa:                    svatonova.r@seznam.cz

Telefonní číslo:                         420 731 566 075

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto  zboží :

  • Datum objednání /datum obdržení
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány  způsobem :

 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V.......................... Dne ……………………………………

 

 

 

______________________________________

                        podpis  spotřebitele